UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2024-05-08 (Agnieszka Bryś)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2024-05-08 11:33:20 (Regina Kotela)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2023-04-26 (Regina Kotela)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2023-04-26 14:12:59 (Regina Kotela)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2022-05-16 (Regina Kotela)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2022-05-16 13:10:52 (Regina Kotela)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2021-04-27 (Regina Kotela)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2021-04-27 12:10:29 (Regina Kotela)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2018-04-04 (mgr Teresa Paździorko)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2018-04-04 09:36:54 (Alicja Krawiec)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2017-05-02 (mgr Teresa Paździorko)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2017-05-02 13:03:05 (Alicja Krawiec)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2015-05-13 (mgr Teresa Paździorko)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2015-05-13 09:03:18 (Alicja Krawiec)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2014-08-12 (mgr Teresa Paździorko)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2014-08-12 11:25:22 (Alicja Krawiec)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2013-06-04 (mgr Teresa Paździorko)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2013-06-04 13:24:16 (Alicja Krawiec)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2012-12-18 (mgr Teresa Paździorko)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2012-12-18 10:51:03 (Alicja Krawiec)

© 2015 UG Ujsoły