Informacja o udzielonych ulgach podatkowych za 2020 rok

               Informacja o udzielonych ulgach podatkowych za 2020 rok.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Wójt Gminy Ujsoły podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. Stan na dzień 31-12-2020 r.  

 ODROCZENIE   TERMINU PŁATNOŚCI  i UMORZENIE należności z powodu ważnego interesu podatnika :

UMORZENIE

Nazwisko i imię

Kwota

Odsetki

Przyczyna zastosowania ulgi

Pomoc publiczna

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

1883,00 zł

15,00 zł

Ważny interes podatnika

Tak

Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty"  sp. z.o.o

1380,00 zł

-

Ważny interes podatnika

Tak

 

 ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Nazwisko i imię

Kwota

Opłata prolongacyjna

Przyczyna zastosowania ulgi

Pomoc publiczna

Control B -Jacek Bieczek

2125,50

15,00

Ważny interes podatnika

Tak

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-04-27 Regina Kotela 2021-04-27 12:10:29
(Regina Kotela)
2021-04-27 12:10:29
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły