Informacja o udzielonych ulgach podatkowych za 2022 rok

Informacja o udzielonych ulgach podatkowych za 2022 rok.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.)

Wójt Gminy Ujsoły podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. Stan na dzień 31-12-2022 r.  

 UMORZENIE należności z powodu ważnego interesu podatnika:

Nazwisko i imię

Kwota

Odsetki

Przyczyna zastosowania ulgi

Pomoc publiczna

Eugeniusz Płoskonka

537, 00 zł

174,00 zł

Ważny interes podatnika

Nie

Danuta Szatanik

723,50 zł

229,00 zł

Ważny interes podatnika

Nie

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-04-26 Regina Kotela 2023-04-26 14:12:59
(Regina Kotela)
2023-04-26 14:12:59
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły