Informacja o udzielonych ulgach podatkowych za 2021 rok

Informacja o udzielonych ulgach podatkowych za 2021 rok.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.)

Wójt Gminy Ujsoły podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. Stan na dzień 31-12-2021 r.  

 ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI  i UMORZENIE należności z powodu ważnego interesu podatnika :

UMORZENIE

Nazwisko i imię

Kwota

Odsetki

Przyczyna zastosowania ulgi

Pomoc publiczna

Jacek Kocoń

728, 00 zł

9,00 zł

Ważny interes podatnika

Tak

 

 ROZŁOŻENIE NA RATY:

Nazwisko i imię

Kwota

Opłata prolongacyjna

Przyczyna zastosowania ulgi

Pomoc publiczna

P.P.U.H "TARTAK WRÓBEL"

6164,90 zł

221,00 zł

Ważny interes podatnika

Tak

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-05-16 Regina Kotela 2022-05-16 13:10:52
(Regina Kotela)
2022-05-16 13:10:52
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły