Informacja o udzielonych ulgach podatkowych za 2023 rok.

                Informacja o udzielonych ulgach podatkowych za 2023 rok.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późń. zm.)

Wójt Gminy Ujsoły podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. Stan na dzień 31-12-2023 r.  

 UMORZENIE należności z powodu ważnego interesu podatnika:

Nazwisko i imię

Kwota

Odsetki

Przyczyna zastosowania ulgi

Pomoc publiczna

Grażyna Gadzińska

1270, 00 zł

256,00 zł

Ważny interes podatnika

Nie

Magdalena Szurma

576,00

0,00 zł

Ważny interes podatnika

Nie

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-05-08 Agnieszka Bryś 2024-05-08 11:33:20
(Regina Kotela)
2024-05-08 11:33:20
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły