UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2010-01-05 (mgr Teresa Paździorko)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2010-01-05 08:13:40 (Alicja Krawiec)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2009-01-05 (mgr Teresa Paździorko)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2009-01-05 08:12:36 (Alicja Krawiec)
Data wytworzenia (Wytwarzający): 2008-01-02 (mgr Teresa Paździorko)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2008-01-02 08:11:13 (Alicja Krawiec)

© 2015 UG Ujsoły