Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy Ujsoły
 1. Uchwała nr XXXI/242/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi
 2. Uchwała nr XXXI/243/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 3. Uchwała nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022
 4. Uchwała nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Seniora +” i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ujsołach
 5. Uchwała nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły
 6. Uchwała nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły - w rejonie Butorowej Grapy w Ujsołach
 7. Uchwała nr XXXI/248/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie rozpatrzenia petycji  wniesionej w dniu 10 września 2021 r. przez Fundację Nowe Spektrum z siedzibą w Kobiórze
 8. Uchwała nr XXXI/249/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 9. Uchwała nr XXXI/250/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 10. Uchwała nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy
 11. Uchwała nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie  zmiany uchwały nr XIII/110/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XXXI 242 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 156 kB
XXXI 243 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 586 kB
XXXI 244 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 256 kB
XXXI 245 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 226 kB
XXXI 246 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 163 kB
XXXI 247 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 675 kB
XXXI 248 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 215 kB
XXXI 249 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 166 kB
XXXI 250 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 162 kB
XXXI 251 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 162 kB
XXXI 252 2021.pdf 2021-12-02 09:49:00 418 kB
Głosowanie imienne.pdf 2021-12-02 09:49:00 71 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-12-02 Regina Kotela 2021-12-02 09:48:19
(Regina Kotela)
2021-12-02 09:48:19
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły