XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 stycznia 2020 r.

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 23 stycznia 2020 r.

  1. Uchwała nr XV/123/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 stycznia 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
  2. Uchwała nr XV/124/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Ujsoły.
  3. Uchwała nr XV/125/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie  zmiany uchwały nr XIII/110/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  4. Uchwała nr XV/126/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujsoły na rok szkolny 2019/2020.
  5. Uchwała nr XV/127/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Ujsoły na rok 2020.
  6. Uchwała nr XV/128/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ujsoły na rok 2020.
  7. Uchwala nr XV/129/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XV 125 2020.pdf 2020-01-29 14:37:00 446 kB
XV 128 2020.pdf 2020-01-29 14:37:00 278 kB
XV 127 2020.pdf 2020-01-29 14:37:00 264 kB
XV 124 2020.pdf 2020-01-29 14:37:00 98 kB
XV 126 2020.pdf 2020-01-29 14:37:00 92 kB
XV 129 2020.pdf 2020-01-29 14:37:00 92 kB
XV 123 2020.pdf 2020-01-29 14:37:00 169 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-01-29 Regina Kotela 2020-01-29 14:36:50
(Alicja Krawiec)
2020-01-29 14:36:50
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły