XVI Sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2016 roku

Uchwały podjęte na  XVI Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 27 października 2016 roku:

1.  Uchwała Nr XVI/133/2016 w sprawie:

zmiany Uchwały Nr X/95/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2015 roku  sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

2.   Uchwała Nr XVI/134/2016 w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

3.  Uchwała Nr XVI/135/2016 w sprawie:

zmian w budżecie na 2016 rok.

4.  Uchwała Nr XVI/136/2016 w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.

5.  Uchwała Nr XVI/137/2016 w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

6.  Uchwała Nr XVI/138/2016 w sprawie:

wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2017 roku.

7.  Uchwała Nr XVI/139/2016 w sprawie:

ustalenia wzoru informacji oraz deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

8.  Uchwała Nr XVI/140/2016 w sprawie:

opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły na 2017 rok.

9.  Uchwała Nr XVI/141/2016 w sprawie:

ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły na 2017 rok.

10.  Uchwała Nr XVI/142/2016 w sprawie:

przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu partnerskiego "Razem w Lepszą Przyszłość".

11.  Uchwała Nr XVI/143/2016 w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej huty szkła w Złatnej.

12.  Uchwała Nr XVI/144/2016 w sprawie:

likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Ujsołach.

13.  Uchwała Nr XVI/145/2016 w sprawie:

organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Ujsoły.

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
uchwała Nr XVI 143 2016.pdf 2016-11-10 14:25:00 333 kB
Uchwała Nr XVI 139 2016.pdf 2016-11-08 13:50:00 645 kB
Uchwała Nr XVI 135 2016.pdf 2016-11-04 08:01:00 8 MB
Uchwała Nr XVI 134 2016.pdf 2016-11-04 07:59:00 19.2 MB
Uchwała Nr XVI 145 2016.pdf 2016-11-03 12:42:00 98 kB
Uchwała Nr XVI 144 2016.pdf 2016-11-03 12:42:00 98 kB
Uchwała Nr XVI 142 2016.pdf 2016-11-03 12:42:00 170 kB
Uchwała XVI 141 2016.pdf 2016-11-03 12:42:00 101 kB
Uchwała Nr XVI 140 2016.pdf 2016-11-03 12:42:00 100 kB
Uchwała Nr XVI 138 2016.pdf 2016-11-03 12:42:00 94 kB
Uchwała XVI 137 2016.pdf 2016-11-03 12:42:00 104 kB
Uchwała XVI 136 2016.pdf 2016-11-03 12:41:00 102 kB
Uchwała Nr XVI 133 2016.pdf 2016-11-03 12:41:00 95 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-11-03 Alicja Krawiec 2016-11-03 12:18:17
(Alicja Krawiec)
2017-01-05 08:50:18
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły