XXVII Sesja VI kadencji RGU z dnia 25 czerwca 2013 roku

Uchwały podjęte na XXVI Sesji VI kadencji Rady Gminy Ujsoły
w dniu 26 czerwca 2013 roku


1.Uchwała Nr XXVII/201/2013 w sprawie:

Zmian w budżecie na 2013 rok.

2.Uchwała Nr XXVII/202/2013 w sprawie:

Zmiany Uchwały Nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia
28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

3.Uchwała Nr XXVII/203/2013 w sprawie:

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4.Uchwała Nr XXVII/205/2013 w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

5.Uchwała Nr XXVII/206/2013 w sprawie:

Udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012.

6.Uchwała Nr XXVII/204/2013 w sprawie:

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji Projektu pn: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Uchwała Nr XXVII/201/2013 2013-07-08 09:08:06 592 kB
Uchwała Nr XXVII/202/2013 2013-07-08 09:08:37 693 kB
Uchwała Nr XXVII/203/2013 2013-07-08 09:09:01 594 kB
Uchwała Nr XXVI/204/2013 2013-07-08 09:09:25 180 kB
Uchwała Nr XXVI/205/2013 2013-07-08 09:11:47 23 kB
Uchwała Nr XXVI/206/2013 2013-07-08 09:12:43 24 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2013-07-08 Alicja Krawiec 2013-07-08 08:45:52
(Alicja Krawiec)
2013-07-08 08:45:52
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły