VII Sesja VII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 31 sierpnia 2015 roku:


1.Uchwała Nr VII/56/2015 w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

2.Uchwała Nr VII/57/2015 w sprawie:
zatwierdzenia wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.


3.Uchwała Nr VII/58/2015 w sprawie:
nadania statutu Sołectwu Ujsoły.

4.Uchwała Nr VII/59/2015 w sprawie:
nadania statutu Sołectwu Glinka.

5.Uchwała Nr VII/60/2015 w sprawie:
nadania statutu Sołectwu Złatna

6. Uchwała Nr VII/61/2015 w sprawie:
nadania statutu Sołectwu Soblówka

7.Uchwała Nr VII/62/2015 w sprawie:
przystąpienia w partnerstwie do realizacji projektu pn. RAZEM W LEPSZĄ
PRZYSZŁOŚĆ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne;
Działanie 9.1; Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.6; Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Uchwała Nr VII/55/2015 2015-09-07 11:39:16 396 kB
Uchwała Nr VII/57/2015 2015-09-07 11:39:36 24 kB
Uchwała Nr VII/58/2015 2015-09-07 11:39:54 214 kB
Uchwała Nr VII/59/2015 2015-09-07 11:41:01 224 kB
Uchwała Nr VII/60/2015 2015-09-07 11:41:18 225 kB
Uchwała Nr VII/61/2015 2015-09-07 11:41:37 225 kB
Uchwała Nr VII/62/2015 2015-09-07 11:41:51 47 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-09-07 Alicja Krawiec 2015-09-07 11:38:15
(Alicja Krawiec)
2015-09-07 11:38:15
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły