Zawiadomienie na IV Sesję VI kadencji RGU na dzień 23 lutego 2011 roku

 Ujsoły, dnia 15.02.2011r.


Zawiadomienie na IV Sesję VI kadencji Rady Gminy Ujsoły,
która odbędzie się
dnia 23 lutego 2011 roku o godz. 9.00
w Świetlicy Środowiskowej w Ujsołach

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r. – wystąpienie Skarbnika Gminy.
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ujsoły na 2011 rok – wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/2008 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Ujsoły na lata 2007 – 2013 – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Strażą Graniczną wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
9) Sprawy bieżące
10) Wolne wnioski.
11) Zakończenie sesji.

 

 


Przewodniczący Rady
Adam Janota

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-02-18 Alicja Krawiec 2011-02-18 08:15:30
(Alicja Krawiec)
2011-02-18 08:15:30
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły