Zawiadomienie na III Sesję VI kadencji RGU na dzień 29 grudnia 2010 roku

 
Ujsoły, dnia 21.12.2010r.

Zawiadomienie na III Sesję VI kadencji Rady Gminy Ujsoły,
która odbędzie się
dnia 29 grudnia 2010 roku o godz. 9.00
w Świetlicy Środowiskowej w Ujsołach


Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
5) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr: XXXVIII/244/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Realizację zadania pn. „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ujsoły - etap II” – wystąpienie Skarbnika Gminy.
6) Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – wystąpienie Skarbnika Gminy.
7) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych Gminy Ujsoły – wystąpienie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach na rok 2011 – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ujsoły- wystąpienie Przewodniczącego Rady.
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Gminy Ujsoły oraz sołtysów – wystąpienie Przewodniczącego Rady.
11) Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Ujsoły z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Ujsoły doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
12) Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ujsołach na 2011 rok – wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2011 rok - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2011 rok – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2011 rok – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
17) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2011r. oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
c) odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek;
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
18) Sprawy bieżące
19) Wolne wnioski.
20) Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Adam Janota
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-12-23 Alicja Krawiec 2010-12-23 12:21:13
(Alicja Krawiec)
2010-12-23 12:21:13
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły