Zawiadomienie na II Sesję VI kadencji RGU na dzień 14 grudnia 2010 roku

Ujsoły, dnia 07.12.2010r.

 

Zawiadomienie na II Sesję VI kadencji Rady Gminy Ujsoły,
która odbędzie się
dnia 14 grudnia 2010 roku o godz. 9.00
w Świetlicy Środowiskowej w Ujsołach

 


Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.
5) Złożenie ślubowania przez Wójta.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2006 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2011 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach.
11) Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ujsołach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12) Sprawy bieżące
13) Wolne wnioski.
14) Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Adam Janota
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-12-08 Alicja Krawiec 2010-12-08 11:46:50
(Alicja Krawiec)
2010-12-08 11:46:50
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły