Zawiadomienie na I Sesję VI kadencji RGU na dzień 2 grudnia 2010 roku

 Ujsoły, dnia 30.11.2010r.

 

Zawiadomienie na I Sesję VI kadencji Rady Gminy Ujsoły,
która odbędzie się
dnia 2 grudnia 2010 roku o godz. 9.00
w Świetlicy Środowiskowej w Ujsołach

 

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2) Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.
3) Złożenie ślubowania przez radnych.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Ujsołach:
a) powołanie komisji skrutacyjnej
b) zgłaszanie kandydatów
c) przeprowadzenie głosowania
d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ujsołach.
6) Przejęcie prowadzenia obrad przez wybranego Przewodniczącego Rady Gminy w Ujsołach.
7) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ujsołach:
a)powołanie komisji skrutacyjnej
b) zgłaszanie kandydatów
c) przeprowadzenie głosowania
d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ujsołach.
8) Powołanie stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
9) Powołanie stałej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
10) Powołanie stałej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
11) Powołanie Komisji Rewizyjnej.
12) Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady V Kadencji


Adam Janota

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-12-01 Alicja Krawiec 2010-12-01 10:02:33
(Alicja Krawiec)
2011-02-18 08:16:04
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły