Zawiadomienie na XXXVII Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na XXXVII  Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 11 października 2018 roku o godz. 10:00 w Geoparku Glinka

 

 Proponowany porządek obrad:

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły - wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok - wystąpienie Skarbnika Gminy.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków na  obszarze zlewni Węgierska Górka, obejmującej gminy: Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

7)      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2019 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

8)      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

9)      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

10)  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 r. - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

11)  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w sołectwie Złatna, gmina Ujsoły - wystąpienie Wójta Gminy

12)  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Ujsoły w roku szkolnym 2017/2018 - wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

13) Informacja Wójta o pracy między sesjami.

14) Interpelacje i zapytania radnych.

15) Wolne wnioski.

16) Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ujsoły

Kazimierz Grabowski

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-10-04 Regina Kotela 2018-10-04 09:27:14
(Alicja Krawiec)
2018-10-05 13:57:48
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły