Zawiadomienie na XXXVI Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na XXXVI  Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 31 sierpnia 2018 roku o godz. 9:00

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły - wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok - wystąpienie Skarbnika Gminy.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły dla terenu „G115 UP” w Glince - wystąpienie Wójta Gminy.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujsoły na lata 2017-2023 - wystąpienie Julii Grygny

8)      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zaniedbań i nienależytego wykonania zadań przez organ Urzędu Gminy Ujsoły lub jego pracowników, naruszenia praworządności, przewlekłego załatwienia sprawy oraz naruszenia wprost przepisów KPA - wystąpienie przewodniczącego Komisji Gospodarczej.

9)      Informacja Wójta o pracy między sesjami.

10)  Interpelacje i zapytania radnych.

11)  Wolne wnioski.

12)  Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ujsoły

Kazimierz Grabowski

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-08-24 Regina Kotela 2018-08-24 08:10:08
(Alicja Krawiec)
2018-08-24 08:10:08
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły