Zawiadomienie na XXXIV Sesję Nadzwyczajną VII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na XXXIV  Sesję Nadzwyczajną

 VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się

dnia 12 czerwca 2018  roku o godz. 9:00

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły - wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok - wystąpienie Skarbnika Gminy.

6)      Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia kierunków działania dla Wójta Gminy Ujsoły w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Karty Mieszkańca Gminy Ujsoły - wystąpienie Sekretarza Gminy

7)      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXII/272/2018 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 marca 2018 roku dotyczącej  dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły w 2018 roku-wystąpienie kierownika Referatu Oświaty

8)      Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/279/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie Regulaminu udzielenia osobom fizycznym dotacji celowej do wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ujsoły w roku 2018-wystapienie Julii Grygny

9)      Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi za rok 2017 - wystąpienie Pani Julii Grygny.

10)  Informacja Wójta o pracy między sesjami.

11)  Interpelacje i zapytania radnych.

12)  Wolne wnioski.

13)  Zakończenie sesji.

 Sesję nadzwyczajną zwołuje się na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §43 pkt. 3 Statutu Gminy Ujsoły.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Grabowski

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-06-11 Regina Kotela 2018-06-11 13:45:24
(Alicja Krawiec)
2018-06-11 14:45:48
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły