Zawiadomienie na XXXIII Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na XXXIII  Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00

w budynku Organistówki w Ujsołach

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok - wystąpienie Skarbnika Gminy.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły - wystąpienie Skarbnika Gminy.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok -  wystąpienie Skarbnika Gminy.

7) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie góry Okrągła w sołectwie Złatna -
wystąpienie Wójta Gminy Ujsoły.

8) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie góry Szczytkówka w sołectwach: Ujsoły i Soblówka- wystąpienie Wójta Gminy Ujsoły.

9)  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły dla terenu „U193 UP” w Ujsołach - wystąpienie Wójta Gminy Ujsoły.

10) Informacja Wójta o pracy między sesjami.

11) Interpelacje i zapytania radnych.

12) Wolne wnioski.

13) Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ujsoły

Kazimierz Grabowski

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-04-19 Regina Kotela 2018-04-19 14:50:41
(Alicja Krawiec)
2018-04-19 14:50:41
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły