Zawiadomienie na XXXI Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na XXXI  Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się

dnia 28 lutego 2018 roku o godz. 9:00

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok - wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Ujsoły na rok 2018 - wystąpienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ujsoły na rok 2018 wystąpienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" wystąpienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne.

8)      Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielenia osobom fizycznym dofinansowania do wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ujsoły w roku 2018 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego

9)      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  w sołectwie Ujsoły, gmina Ujsoły - wystąpienie Wójta Gminy Ujsoły.

10)  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości położonej w sołectwie Glinka, gmina Ujsoły - wystąpienie Wójta Gminy Ujsoły.

11)  Informacja Wójta o pracy między sesjami.

12)  Interpelacje i zapytania radnych.

13)  Wolne wnioski.

14)  Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ujsoły

Kazimierz Grabowski          

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-02-21 Regina Kotela 2018-02-21 11:19:30
(Alicja Krawiec)
2018-02-21 11:19:30
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły