Zawiadomienie na XXX Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na XXX  Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się

dnia 30 stycznia 2018 r.  roku o godz. 10:00

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły- wystąpienie Skarbnika Gminy.  

5)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok - wystąpienie Skarbnika Gminy.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej - wystąpienie Skarbnika Gminy

7)      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i  obszarów rolnych w gminie Ujsoły - wystąpienie Wójt Gminy Ujsoły.

8)      Informacja Wójta o pracy między sesjami.

9)      Interpelacje i zapytania radnych.

10)  Wolne wnioski.

11)  Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

  Kazimierz Grabowski        

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-01-23 Regina Kotela 2018-01-23 08:38:22
(Alicja Krawiec)
2018-01-23 08:38:22
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły