Zawiadomienie na XXIX Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły

  Ujsoły, dnia  21.12.2017r.

 

Zawiadomienie na XXIX  Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się

dnia 29 grudnia 2017  roku o godz. 11.00

w budynku GEO – PARKU Glinka

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  na 2017 rok  wystąpienie Skarbnika Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior+ w Gminie Ujsoły oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ - wystąpienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ujsołach na 2018 rok – wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2018 rok - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia
  i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok
  wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2018 rokwystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rokwystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - wystąpienie Skarbnika Gminy;
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - wystąpienie Wójta Gminy;
  3. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
  4. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek;
  5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok,
  6. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnejwystąpienie Przewodniczącego Komisji.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - wystąpienie Przewodniczącego Komisji.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - wystąpienie Przewodniczącej Komisji.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - wystąpienie Przewodniczącej Komisji.
 16. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Ujsoły

                                                                                                         Kazimierz Grabowski

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-12-21 Regina Kotela 2017-12-21 13:46:56
(Alicja Krawiec)
2017-12-21 13:46:56
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły