Zawiadomienie na XXVII Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły

   Ujsoły, dnia  21.11.2017

 

 

Zawiadomienie na XXVII  Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się

dnia 29 listopada 2017  roku o godz. 9:00

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 

1)       Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)       Przyjęcie porządku obrad.

3)       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok - wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Ujsoły w 2017 roku dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu  - wystąpienie Skarbnika Gminy

6)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały X/87/2015 z 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wraz z późniejszymi zmianami - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

7)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z późniejszymi zmianami - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

8)       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

9)       Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły na 2018 rok - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

10)   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły na rok 2018 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

11)   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXV/215/2017 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 września 2017 roku dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla    uczniów zamieszkanych na terenie Gminy Ujsoły - kierownik Referatu Oświaty

12)   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Glince w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Glince - kierownik Referatu Oświaty

13)   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach - kierownik Referatu Oświaty

14)   Informacja Wójta o pracy między sesjami.

15)   Interpelacje i zapytania radnych.

16)   Wolne wnioski.

17)   Zakończenie sesji.

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-11-22 Alicja Krawiec 2017-11-22 14:22:28
(Alicja Krawiec)
2017-11-22 14:22:28
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły