Zawiadomienie na XXV Sesję RGU na dzień 29 września 2017 roku

   Ujsoły, dnia  21.09.2017r.

 

 

Zawiadomienie na XXV  Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się

dnia 29 września 2017  roku o godz. 9:00

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 

1)       Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)       Przyjęcie porządku obrad.

3)       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 grudnia 2010 roku dotyczącej utworzenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych Gminy Ujsoły wystąpienie Skarbnik Gminy

6)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/200/2017 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 31 maja 2017 roku dotyczącej określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu oraz w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły  oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.  3 ustawy Karta nauczycielawystąpienie Przewodniczącej  Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystki

7)       Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkanych na terenie Gminy Ujsoływystąpienie Przewodniczącej  Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystki

8)         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Złatnej stanowiącej własność Skarbu Państwa do zasobów komunalnych Gminy Ujsoły- wystąpienie Wójta

9)         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Złatnej stanowiącej własność: Ewy Dziedzic, Zofii Hutyra i Jadwigi Kania  do zasobów komunalnych Gminy Ujsoły - wystąpienie Wójta

10)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXII/199/2017, w sprawie zmiany Uchwały NR XX/175/2017 Rady Gminy Ujsoły, w sprawie zmiany Uchwały NR XVII/149/2016 Rady Gminy Ujsoły, w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/141/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły na rok 2017 - wystąpienie Skarbnika Gminy

11)   Informacja Wójta o pracy między sesjami.

12)   Interpelacje i zapytania radnych.

13)   Wolne wnioski.

14)   Zakończenie sesji.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

  Kazimierz Grabowski 

 

 

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-09-21 Alicja Krawiec 2017-09-21 09:51:23
(Alicja Krawiec)
2017-09-21 09:51:23
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły