Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami na rok 2024

Wójt Gminy Ujsoły zaprasza mieszkańców Gminy Ujsoły oraz wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujsoły w 2024 roku"

Konsultacje odbędą się od 15.01.2024r. do 05.02.2024r.

Opinie i uwagi należy składać ustnie do protokołu (Urząd Gminy Ujsoły pokój nr 11)  lub w formie pisemnej na załączonym formularzu w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły lub w postaci skanu na adres e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl  wpisując  w tytule wiadomości "Konsultacje".

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt, podmioty o których mowa w art. 11a ust. 7 w/w ustawy wydają opinie o projekcie programu w terminie 21 dni od dnia jego ogłoszenia. Niewydanie opinii w ustawowym terminie uznaje się za akceptację programu.

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Program opieki nad zwierzętami 2024 Gmina Ujsoły.doc 2024-01-15 12:27:00 71 kB
Formularz wniosku.docx 2024-01-15 12:27:00 14 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-01-15 Edyta Mizia 2024-01-15 12:27:27
(Regina Kotela)
2024-01-15 12:28:29
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły