Konsultacje społeczne w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Ujsoły ogłasza konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Do udziału w konsultacjach zaprasza wszystkich mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ujsoły.

Termin prowadzenia konsultacji:  24.04.2023r do 05.05.2023r.


Opinie i uwagi należy składać ustnie do protokołu (Urząd Gminy Ujsoły pokój nr 11)  lub w formie pisemnej na załączonym formularzu w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły lub w postaci skanu na adres e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl  wpisując  w tytule wiadomości "Konsultacje".

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Zarządzenie.pdf 2023-04-24 10:45:00 790 kB
uchwała w sprawie warunków jakie musi spełnić przedsiębiorca projekt.docx 2023-04-24 10:45:00 16 kB
Formularz zgłaszania uwag.docx 2023-04-24 10:45:00 14 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-04-24 Edyta Mizia 2023-04-24 10:44:57
(Regina Kotela)
2023-04-24 10:44:57
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły