Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Ujsoły

ZARZĄDZENIE NR 46/2023

WÓJTA GMINY UJSOŁY

z dnia 22.08.2023 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów

wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1564), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się na obszarze Gminy Ujsoły miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Wykaz miejsc stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie: na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujsoły i sołectwach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujsoły.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik do zarządzenia 46 2023.doc 2023-08-22 14:31:00 35 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-08-22 Alicja Krawiec 2023-08-22 14:30:22
(Regina Kotela)
2023-08-22 14:30:22
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły