Uchwały podjęte na L Sesji Rady Gminy Ujsoły
  1. Uchwała nr L/366/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 kwietnia 2023 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  2. Uchwała nr L/367/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 kwietnia 2023 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  3. Uchwała nr L/368/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 kwietnia 2023 r.   w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
L 366 2023.pdf 2023-04-27 16:02:00 162 kB
L 367 2023.pdf 2023-04-27 16:02:00 164 kB
L 368 2023.pdf 2023-04-27 16:02:00 163 kB
Głosowanie imienne.pdf 2023-04-27 16:15:00 29 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-04-27 Regina Kotela 2023-04-27 16:02:14
(Regina Kotela)
2023-04-27 16:02:14
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły