Uchwały podjęte na XLVII Sesji Rady Gminy
 1. Uchwała nr XLVII/348/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r.  w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły
 2. Uchwała nr XLVII/349/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
 3.  Uchwała nr XLVII/350/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
 4. Uchwała nr XLVII/351/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego
 5. Uchwała nr XLVII/352/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach
 6. Uchwała nr XLVII/353/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r.  w sprawie zmiany Uchwały NR XX/155/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami
 7. Uchwała nr XLVII/354/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz  właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ujsoły
 8. Uchwała nr XLVII/355/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujsoły
 9. Uchwała nr XLVII/356/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 15.12.2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
 10. Uchwała nr XLVII/357/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach  poprzez likwidację jej filii w Złatnej
 11. Uchwała nr XLVII/358/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 luty 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach  poprzez likwidację jej filii w Soblówce  

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XLVII 349 2023.pdf 2023-02-08 12:07:00 651 kB
XLVII 350 2023.pdf 2023-02-08 12:07:00 161 kB
XLVII 351 2023.pdf 2023-02-08 12:07:00 158 kB
XLVII 352 2023.pdf 2023-02-08 12:07:00 231 kB
XLVII 353 2023.pdf 2023-02-08 12:07:00 163 kB
XLVII 354 2023.pdf 2023-02-08 12:07:00 163 kB
XLVII 355 2023.pdf 2023-02-08 12:07:00 162 kB
XLVII 356 2023.pdf 2023-02-08 12:07:00 211 kB
XLVII 357 2023.pdf 2023-02-08 12:07:00 228 kB
XLVII 358 2023.pdf 2023-02-08 12:07:00 229 kB
Głosowanie imienne.pdf 2023-02-08 12:18:00 65 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-02-08 Regina Kotela 2023-02-08 12:06:33
(Regina Kotela)
2023-02-08 12:06:33
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły