Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Ujsoły – drugie postępowanie

Ujsoły, dnia 03.11.2022 r.

PN/17/2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Ujsoły – drugie postępowanie

            Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający zawiadamia, co następuje:

 

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą Ofertę Nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Drobud Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Drobud Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec

2. Oferta nr 2: Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tj. cena 60,00 pkt, gwarancja i rękojmia za wady 40,00 pkt. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Ocena ofert:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 60 pkt

Liczba pkt w kryterium Gwarancja i rękojmia za wady 40 pkt

Razem

1

60,00

40,00

100,00

2

45,57

40,00

85,57

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-11-03 Bartłomiej Kruszyński 2022-11-03 12:54:35
(Regina Kotela)
2022-11-03 12:54:35
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły