Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujsoły

PN/08/2021                                                                                                                                                                            Ujsoły, dnia 07.12.2021r.

            Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujsoły:

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone

Cena brutto (PLN)

1

 BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.,

 ul. Kabaty 2, 34 – 300 Żywiec

970 342,42

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-12-07 Bartłomiej Kruszyński 2021-12-07 11:11:12
(Regina Kotela)
2021-12-07 11:11:12
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły