Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ujsoły

PN/07/2021                                                                                                  Ujsoły, dnia 06.10.2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ujsoły, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, zamierza przeznaczyć następujące kwoty:

Część zamówienia nr 1 – „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ujsoły, zwalczanie śliskości zimowej w m. Glinka i Ujsoły”: 20 000,00 zł brutto

 Część zamówienia nr 2 – „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Soblówka i przysiółku Kubiesówka”: 40 000,00 zł brutto

 Część zamówienia nr 3 – „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Złatna”: 36 000,00 zł brutto

 

 Wójt Gminy Ujsoły

Tadeusz Piętka

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-10-06 Bartłomiej Kruszyński 2021-10-06 09:18:51
(Regina Kotela)
2021-10-06 09:19:06
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły