Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujsoły

PN/06/2021

Ujsoły, dnia 05.10.2021 r.

 Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ujsoły

 

 Część zamówienia nr 1 – „Zimowe utrzymanie drogi powiatowej: S-1439 Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły - gr. Państwa na odcinku od granicy z miejscowością Rajcza do granicy Państwa w m. Glinka”:

 

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone

Cena brutto (PLN)

1.

 Firma Sobel Beata Rybarska

 Soblówka 202,34-371 Ujsoły

119 124,00

3.

P.P.H.U.”MIKA” Krzysztof Mika

34-370 RAJCZA 18

117 244,80

 

Część zamówienia nr 2 – „Zimowe utrzymanie drogi powiatowej: S- 1442 Ujsoły – Soblówka”:

 

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone

Cena brutto (PLN)

1.

 Firma Sobel Beata Rybarska

 Soblówka 202,34-371 Ujsoły

41 083,20

3.

P.P.H.U.”MIKA” Krzysztof Mika

34-370 RAJCZA 18

43 243,20

4.

AUTO CZĘŚCI MECHANIKA BISTA Andrzej Biber

Glinka 161A, 34-371 Ujsoły

42 508,80

 

Część zamówienia nr 3 – „Zimowe utrzymanie drogi powiatowej: S- 1441 Ujsoły – Złatna”:

 

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone

Cena brutto (PLN)

1.

 Firma Sobel Beata Rybarska

 Soblówka 202,34-371 Ujsoły

74 131,20

2.

Usługi Transportowe Piotr Hutyra

 Ul. Stolarska 7, 34-371 Ujsoły

68 904,00

4.

AUTO CZĘŚCI MECHANIKA BISTA Andrzej Biber

Glinka 161A, 34-371 Ujsoły

67 996,80

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-10-05 Bartłomiej Kruszyński 2021-10-05 12:32:21
(Regina Kotela)
2021-10-05 12:32:21
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły