XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r.

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r.

 

1)      Uchwała nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

2)      Uchwała nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

3)      Uchwała nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Śladami Beskidzkich Twórców" w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

4)      Uchwała nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienie z powiatem żywieckim dotyczącego przejęcia obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

5)      Uchwała nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie części w nieruchomościach położonych  w obrębie  ewidencyjnym 0001 Glinka, zabudowanych obiektem sakralnym, stanowiące własność Gminy Ujsoły.

6)      Uchwała nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujsoły.

7)      Uchwała nr XVIII/146/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami.

8)      Uchwała nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Ujsoły na rok szkolny 2020/2021.

9)      Uchwała nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły wotum zaufania

10)  Uchwała nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

11)  Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu  wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XVIII 140 2020.pdf 2020-07-21 14:08:00 4.9 MB
Głosowanie imienne.pdf 2020-07-09 12:21:00 74 kB
XVIII 141 2020.pdf 2020-07-09 11:53:00 585 kB
XVIII 142 2020.pdf 2020-07-09 11:53:00 105 kB
XVIII 143 2020.pdf 2020-07-09 11:53:00 99 kB
XVIII 144 2020.pdf 2020-07-09 11:53:00 107 kB
XVIII 145 2020.pdf 2020-07-09 11:53:00 272 kB
XVIII 146 2020.pdf 2020-07-09 11:53:00 114 kB
XVIII 147 2020.pdf 2020-07-09 11:53:00 98 kB
XVIII 148 2020.pdf 2020-07-09 11:53:00 93 kB
XVIII 149 2020.pdf 2020-07-09 11:53:00 95 kB
XVIII 150 2020.pdf 2020-07-09 11:53:00 98 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-07-09 Regina Kotela 2020-07-09 11:50:46
(Regina Kotela)
2020-07-09 11:52:52
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły