XIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2019 r.

Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 29 listopada 2019 r.

  1. Uchwała nr XIII/102/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie  na 2019 rok.
  2. Uchwała nr XIII/103/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Ujsoły..
  3. Uchwała nr XIII/104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020.
  4. Uchwała nr XIII/105/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujsoły.
  5. Uchwała nr XIII/106/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ujsoły.
  6. Uchwała nr XIII/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności .
  7. Uchwała nr XIII/108/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
  8. Uchwała nr XIII/109/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  9. Uchwała nr XIII/110/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XIII 102 2019.pdf 2019-12-04 12:38:00 301 kB
XIII 103 2019.pdf 2019-12-04 12:38:00 91 kB
XIII 104 2019.pdf 2019-12-04 12:38:00 202 kB
XIII 105 2019.pdf 2019-12-04 12:38:00 210 kB
XIII 106 2019.pdf 2019-12-04 12:38:00 101 kB
XIII 107 2019.pdf 2019-12-04 12:38:00 97 kB
XIII 108 2019.pdf 2019-12-04 12:38:00 91 kB
XIII 109 2019.pdf 2019-12-04 12:38:00 90 kB
XIII 110 2019.pdf 2019-12-04 12:38:00 448 kB
Głosowanie imienne.pdf 2019-12-04 12:38:00 61 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2019-12-04 Regina Kotela 2019-12-04 12:25:00
(Alicja Krawiec)
2019-12-04 12:25:00
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły