X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy Ujsoły:

 

  1. Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły
  2. Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie  na 2019 rok
  3. Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
  4. Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie powołania i przystąpienia Gminy Ujsoły do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.
  5. Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły.
  6. Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 sierpnia 2019 r. sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły
  7. Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły w sprawie udziału w finansowaniu przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi do „Królowej” w miejscowości Soblówka”
  8. Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia Powiatowi Żywieckiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Ujsoły w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S i budowa punktu „parkuj i jedź” będące częścią  projektu pn.: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL – SK”
  9. Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ujsoły

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
X 81 2019.pdf 2019-09-03 10:53:00 4.2 MB
X 88 2019.pdf 2019-09-03 10:52:00 98 kB
X 84 2019.pdf 2019-09-03 10:52:00 313 kB
X 85 2019.pdf 2019-09-03 10:52:00 194 kB
X 89 2019.pdf 2019-09-03 10:52:00 172 kB
X 87 2019.pdf 2019-09-03 10:52:00 94 kB
X 86 2019.pdf 2019-09-03 10:52:00 100 kB
X 83 2019.pdf 2019-09-03 10:52:00 90 kB
X 82 2019.pdf 2019-09-03 10:52:00 449 kB
Głosowanie imienne.pdf 2019-09-03 10:51:00 61 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2019-09-03 Regina Kotela 2019-09-03 10:45:09
(Alicja Krawiec)
2019-09-03 10:45:09
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły