VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 13 marca 2019 r.

Uchwały podjęte na VI Sesji VIII Rady Gminy Ujsoły z dnia 13 marca 2019 r.:

  1. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie  na 2019 rok.
  2. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ujsoły miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  3. Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13.03.2019 r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2019 roku.
  4. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13.03.2019 r.  uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla oczyszczalni w Glince.
  5. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13.03.2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły.
  6. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13.03.2019 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły dla terenów: „U193 UP” w Ujsołach i „G115 UP” w Glince.
  7. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13.03.2019 r.  w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  8. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13.03.2019 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  9. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13.03.2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  10. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 13.03.2019 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Głosowanie imienne.pdf 2019-03-15 11:43:00 75 kB
VI 48 2019.pdf 2019-03-15 11:27:00 418 kB
VI 53 2019.pdf 2019-03-15 11:24:00 342 kB
VI 52 2019.pdf 2019-03-15 11:24:00 100 kB
VI 55 2019.pdf 2019-03-15 11:24:00 93 kB
VI 54 2019.pdf 2019-03-15 11:24:00 90 kB
VI 51 2019.pdf 2019-03-15 11:24:00 91 kB
VI 57 2019.pdf 2019-03-15 11:24:00 379 kB
VI 56 2019.pdf 2019-03-15 11:24:00 98 kB
VI 50 2019.pdf 2019-03-15 11:24:00 187 kB
VI 49 2019.pdf 2019-03-15 11:24:00 95 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2019-03-15 Regina Kotela 2019-03-15 11:23:54
(Alicja Krawiec)
2019-03-15 11:23:54
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły