Zawiadomienie na L Sesję Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na L Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. roku o godz. 10.00

w budynku Myśliwska przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wystąpienie kierownika GOPS w Ujsołach
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - wystąpienie kierownika GOPS w Ujsołach
  7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły
Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-04-20 Regina Kotela 2023-04-20 09:24:51
(Regina Kotela)
2023-04-20 09:24:51
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły