Zawiadomienie na XLIX Sesję Rady Gminy Ujsoły

    Ujsoły, dnia  23.03.2023 r.

 

Zawiadomienie na XLIX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 30 marca 2023 r. roku o godz. 9.00

w budynku Myśliwska przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji na temat zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności – wystąpienie Przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2022 rok– wystąpienie Przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły
Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-03-23 Regina Kotela 2023-03-23 08:22:41
(Regina Kotela)
2023-03-23 08:22:41
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły