Zawiadomienie na XLVIII Sesję Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na XLVIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 28 lutego 2023 r. roku o godz. 10.00

w budynku Myśliwska przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujsoły w 2023 roku – wystąpienie Sekretarza Gminy
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – wystąpienie kierownika GOPS Ujsoły
  7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły
Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-02-20 Regina Kotela 2023-02-20 11:18:44
(Regina Kotela)
2023-02-20 11:18:44
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły