Zawiadomienie na XLVI Sesję Rady Gminy Ujsoły

Ujsoły, dnia  22.12.2022 r.

 

Zawiadomienie na XLVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 29 grudnia 2022 roku o godz. 10.00

w budynku Myśliwska przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły – wystąpienie Skarbnika Gminy
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ujsoły na 2023 rok – wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2023 rok - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia
  i Bezpieczeństwa Publicznego na 2023 rok
  wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2023 rokwystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rokwystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej:odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2023 r. oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - wystąpienie Skarbnika Gminy;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok - wystąpienie Wójta Gminy;
  • odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek
  • Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły na lata 2023-2032,
  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ujsoły na 2023 rok.

 14. Przedstawienie sprawozdania z Komisji Rewizyjnejwystąpienie Przewodniczącego Komisji.

15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansówwystąpienie Przewodniczącego Komisji.

16. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – wystąpienie Przewodniczącej Komisji.

17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznegowystąpienie Przewodniczącej Komisji

18. Informacja Wójta o pracy między sesjami

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-12-22 Regina Kotela 2022-12-22 10:33:56
(Regina Kotela)
2022-12-28 09:05:59
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły