III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Gminy  Ujsoły w dniu 28 grudnia 2018 roku:

1. Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

2. Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu odprowadzania ścieków na obszarze zlewni Węgierska Górka, obejmującej Gminy: Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły

3. Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujsoły

4.  Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie ustalenie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla oczyszczalni  w Glince.

5. Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6. Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018 roku sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ujsołach na 2019 rok.

8. Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2019 rok

9. Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok

10. Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2019 rok

11. Uchwała Nr III/33/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

12. Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019

13.  Uchwała Nr III/35/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujsoły.

14. Uchwała Nr III/36/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
III 36 2018.pdf 2019-01-07 12:10:00 3.6 MB
III 35 2018.pdf 2019-01-04 09:49:00 6.5 MB
III Sesja Rady Gminy Ujsoły- głosowanie imienne.pdf 2019-01-03 11:14:00 93 kB
III 33 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 164 kB
III 32 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 169 kB
III 31 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 168 kB
III 34 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 164 kB
III 29 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 166 kB
III 30 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 168 kB
III 25 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 204 kB
III 28 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 94 kB
III 26 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 96 kB
III 27 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 90 kB
III 23 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 361 kB
III 24 2018.pdf 2019-01-03 11:13:00 91 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2019-01-03 Regina Kotela 2019-01-03 10:52:34
(Alicja Krawiec)
2019-01-03 10:52:34
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły