XXXII Sesja VII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 marca 2018 r.

1. Uchwała Nr XXXII/261/2018 w sprawie:

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły.

2. Uchwała Nr XXXII/262/2018 w sprawie:

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

3. Uchwała Nr XXXII/263/2018 w sprawie:

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

4.  Uchwała Nr XXXII/264/2018 w sprawie:

w  sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 31.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

5.   Uchwała Nr XXXII/265/2018 w sprawie:

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2018 roku

6.  Uchwała Nr XXXII/266/2018 w sprawie:

podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

7.  Uchwała Nr XXXII/267/2018 w sprawie:

podziału Gminy Ujsoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

8.  Uchwała Nr XXXII/268/2018 w sprawie:

wprowadzenia „Programu Karty Mieszkańca Gminy Ujsoły"

9.  Uchwała Nr XXXII/269/2018 w sprawie:

określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w prowadzonym przez Gminę Ujsoły publicznym przedszkolu

10.  Uchwała Nr XXXII/270/2018 w sprawie:

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu oraz w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły  oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.  3 ustawy Karta nauczyciela

11.  Uchwała Nr XXXII/271/2018 w sprawie:

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły oraz warunków i sposobu ich przyznawania

12.  Uchwała Nr XXXII/272/2018 w sprawie:

 dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XXXII 262 2018.pdf 2018-04-04 13:11:00 5.4 MB
XXXII 263 2018.pdf 2018-04-04 13:10:00 261 kB
XXXII 271 2018.pdf 2018-04-04 13:10:00 174 kB
XXXII 268 2018.pdf 2018-04-04 13:10:00 174 kB
XXXII 270 2018.pdf 2018-04-04 13:10:00 100 kB
XXXII 272 2018.docx 2018-04-04 13:10:00 15 kB
XXXII 267 2018.pdf 2018-04-04 13:10:00 182 kB
XXXII 266 2018.pdf 2018-04-04 13:10:00 182 kB
XXXII 269 2018.pdf 2018-04-04 13:10:00 95 kB
XXXII 265 2018.doc 2018-04-04 13:10:00 48 kB
XXXII 261 2018.pdf 2018-04-04 13:10:00 182 kB
XXXII 264 2018.docx 2018-04-04 13:10:00 14 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-04-04 Regina Kotela 2018-04-04 12:52:25
(Alicja Krawiec)
2018-04-04 12:52:25
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły