XXVII Sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2017 roku

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 29 listopada 2017 roku:

1. Uchwała Nr XXVII/228/2017 w sprawie:

zmian w  budżecie na 2017 rok.

 2. Uchwała Nr XXVII/229/2017 w sprawie:

udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Ujsoły w 2017 roku dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu 

 3 . Uchwała Nr XXVII/230/2017 w sprawie:

zmiany Uchwały X/87/2015 z 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wraz z późniejszymi zmianami

 4. Uchwała Nr XXVII/231/2017 w sprawie:

zmiany Uchwały nr X/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z późniejszymi zmianami

 5.  Uchwała Nr XXVII/232/2017 w sprawie:

przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018.

 6. Uchwała Nr XXVII/233/2017 w sprawie:

opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły na 2018 rok.

 7. Uchwała Nr XXVII/234/2017 w sprawie:

ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły na rok 2018.

 8. Uchwała Nr XXVII/235/2017 w sprawie:

 zmiany uchwały  Nr XXV/215/2017 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 września 2017 roku dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkanych na terenie Gminy Ujsoły.

 9. Uchwała Nr XXVII/236/2017 w sprawie:

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Glince w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Glince.

 10. Uchwała Nr XXVII/237/2017 w sprawie:

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach.


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XXVII 232 2017.docx 2017-12-05 14:55:00 28 kB
XXVII 237 2017.docx 2017-12-05 14:53:00 19 kB
XXVII 236 2017.docx 2017-12-05 14:53:00 18 kB
XXVII 229 2017.docx 2017-12-05 14:53:00 13 kB
XXVII 228 2017.pdf 2017-12-05 14:51:00 708 kB
XXVII 231 2017.pdf 2017-12-05 14:51:00 356 kB
XXVII 233 2017.pdf 2017-12-05 14:51:00 101 kB
XXVII 230 2017.pdf 2017-12-05 14:51:00 115 kB
XXVII 235 2017.pdf 2017-12-05 14:50:00 96 kB
XXVII 234 2017.pdf 2017-12-05 14:50:00 106 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-12-05 Regina Kotela 2017-12-05 14:44:06
(Alicja Krawiec)
2018-02-26 12:01:12
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły