XXVI Sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 paździenika 2017 roku

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 23 października 2017 r.:

1. Uchwała nr XXVI/219/2017 w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dawnej huty szkła w Złatnej.

2. Uchwała nr XXVI/220/2017 w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły - wersja elektroniczna.

3. Uchwała nr XXVI/221/2017 w sprawie:

 zmian w budżecie na 2017 rok.

4. Uchwała nr XXVI/222/2017 w sprawie:

zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

 5.  Uchwała nr XXVI/223/2017 w sprawie:

zmiany uchwały Nr XVIII/163/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

 6. Uchwały XXVI/224/2017 w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

 7. Uchwała nr XXVI/225/2017 w sprawie:

określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.

 8. Uchwała nr XXVI/226/2017 w sprawie:

wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 r.

9. Uchwała nr XXVI/227/2017 w sprawie:

opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły na 2018 rok.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XXVI 219 2017.pdf 2017-10-27 09:52:00 1.8 MB
XXVI 221 2017.pdf 2017-10-27 09:52:00 873 kB
XXVI 224 2017.pdf 2017-10-27 09:52:00 104 kB
XXVI 227 2017.pdf 2017-10-27 09:52:00 101 kB
XXVI 223 2017.pdf 2017-10-27 09:51:00 99 kB
XXVI 226 2017.pdf 2017-10-27 09:51:00 92 kB
XXVI 225 2017.pdf 2017-10-27 09:51:00 100 kB
XXVI 222 2017.doc 2017-10-27 09:51:00 39 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-10-27 Alicja Krawiec 2017-10-27 09:48:25
(Alicja Krawiec)
2017-10-27 09:50:40
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły