XXII sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 maja 2017 roku

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 31 maja 2017 roku:

 

1. Uchwała Nr XXII/197/2017 w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej   (wersja elektroniczna)

2. Uchwała Nr XXII/198/2017 w sprawie:

zmian w budżecie na 2017 rok.    

3 . Uchwała Nr XXII/199/2017 w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XVI/141/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły na rok 2017 zmienioną Uchwałą NR XVII/149/2016 Rady Gminy Ujsoły oraz Uchwałą NR XX/175/2017 Rady Gminy Ujsoły.

4.  Uchwała Nr XXII/200/2017 w sprawie:

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu oraz w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły  oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.  3 ustawy Karta nauczyciela.


5. Uchwała Nr XXII/201/2017 w sprawie:

określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ujsoły.

6. Uchwała Nr XXII/202/2017 w sprawie:

uchylenia uchwały Rady Gminy Ujsoły.

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XXII 202 2017.docx 2017-06-19 11:06:00 12 kB
XXII 201 2017.pdf 2017-06-19 11:05:00 97 kB
XXII 200 2017.pdf 2017-06-19 11:05:00 137 kB
XXII 199 2017.pdf 2017-06-19 11:05:00 103 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-06-19 Alicja Krawiec 2017-06-19 11:04:40
(Alicja Krawiec)
2017-06-19 11:07:06
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły