XXI sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 mrca 2017 roku

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 31 marca 2017 roku:

1. Uchwała Nr XXI/186/2017 w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej   (wersja elektroniczna)

2. Uchwała Nr XXI/187/2017 w sprawie:

zmian w budżecie na 2017 rok.    

3 . Uchwała Nr XXI/188/2017 w sprawie:

zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ujsoły.

4.  Uchwała Nr XXI/189/2017 w sprawie:

zmiany uchwały Nr XX/178/2017 Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 lutego2017 roku dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Ujsoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 

5. Uchwała Nr XXI/190/2017 w sprawie:

 

zmiany uchwały Nr XX/177/2017 Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 lutego 2017 roku dotyczącej określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujsoły zamieszkałych poza obwodami szkół.

 

6. Uchwała Nr XXI/191/2017 w sprawie:

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ujsoły do nowego ustroju szkolnego.

 

 

7. Uchwała Nr XXI/192/2017 w sprawie:

zmiany Uchwały nr XX/179/2017 Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Ujsoły na rok 2017.

 

8. Uchwała Nr XXI/193/2017 w sprawie:

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2017 roku .

9. Uchwała Nr XXI/194/2017 w sprawie:

zmiany uchwały Rady Gminy Ujsoły nr XX/185/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Ujsoły wykonania zadania publicznego.

 

10. Uchwała Nr XXI/195/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  działki nr 17712  położonej w Glince  stanowiącej własność Skarbu Państwa  do zasobów komunalnych Gminy Ujsoły.

11. Uchwała Nr XXI/196/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  działek położonych w Ujsołach stanowiących własność Skarbu Państwa  do zasobów komunalnych Gminy Ujsoły

 

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
XXI 196 2017.docx 2017-04-25 13:02:00 12 kB
XXI 195 2017.doc 2017-04-25 13:02:00 27 kB
XXI 194 2017.docx 2017-04-25 13:02:00 16 kB
XXI 193 2017.docx 2017-04-25 13:02:00 20 kB
XXI 192 2017.docx 2017-04-25 13:02:00 15 kB
XXI 191 2017.pdf 2017-04-25 13:02:00 199 kB
XXI 190 2017.pdf 2017-04-25 13:02:00 97 kB
XXI 189 2017.pdf 2017-04-25 13:02:00 97 kB
XXI 188 2017.docx 2017-04-25 13:02:00 12 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-04-25 Alicja Krawiec 2017-04-25 13:00:58
(Alicja Krawiec)
2017-04-25 13:03:38
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły