Zapytanie ofertowe nadzór przyrodniczy ścieżka Dziki potok

Wójt Gminy Ujsoły  zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu - Ścieżka przyrodnicza Dziki potok - w ramach mikroprojektu „Dzikie pogranicze”

Przedmiotem zamówienia jest nadzór przyrodniczy robót budowlanych  wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej w ramach mikroprojektu pn.: „Dzikie pogranicze "

Wykonanie ww. robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego znak sprawy: PN/05/2022   Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych są zamieszczone i udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego - adres strony:

http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=417&id=2239

Wykonawca zobowiązany będzie pełnić nadzór zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Ofertę cenową na  pełnienie nadzoru  należy złożyć elektronicznie na adres : j.grygny@ujsoly.com.pl , pocztą na adres UG Ujsoły ul.Gminna 1 34-371 Ujsoły lub b osobiście w Urzędzie Gminy Ujsoły pok. Nr 1 w terminie do dnia 31 marca  do godz.17.00

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
wzór umowy-przyrodnik.docx 2022-03-24 13:48:00 56 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-03-24 Julia Grygny 2022-03-24 13:48:09
(Regina Kotela)
2022-03-24 13:48:40
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły