Zapytanie ofertowe Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej.

Załącznik nr 3 do

Zarządzenia nr 29/2014

Wójta Gminy Ujsoły

 z dnia 31.07.2014r.

Znak sprawy: BP.10.2021

Ujsoły, dnia 02.12.2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający :  GMINA  UJSOŁY , 34-371 Ujsoły , ul. Gminna 1

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej.

Ilość do wykonania operatów w okresie jednego roku kalendarzowego szacuje się w granicach od 20 do 30 .

 

2. W ofercie należy:

 

a) określić cenę za wykonanie 1 operatu szacunkowego,

 

3. Płatność za usługę będzie dokonana na podstawie  faktycznie wykonanego

    operatu szacunkowego.

 

4. Kryterium wyboru oferty – CENA.

 

5. Warunki gwarancji:  nie dotyczy.

 

6. Termin wykonania operatu od dnia zlecenia:  podać na ofercie.

 

7. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego w

   sekretariacie Urzędu Gminy w Ujsołach, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły w terminie

   do dnia: 15.01.2022 r.

 

 

WÓJT  GMINY   UJSOŁY

Tadeusz   Piętka

  (Kierownik Zamawiającego)

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-12-02 Leon Bury 2021-12-02 12:02:20
(Regina Kotela)
2021-12-02 12:02:20
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły