Ogłoszenie Wójta Gminy Ujsoły o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie amfiteatru w Ujsołach

Dnia  18 marca 2024 r.

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Ujsoły

o rozpoczęciu konsultacji społecznych 

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 w rejonie amfiteatru w Ujsołach

 

 

Na podstawie art. 17 pkt.  11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych powyższego projektu.

Do jego sporządzania przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Ujsoły nr LIX/426/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.  

 

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaje udostępniony w dniach od 18 marca 2024 r. do 14 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Ujsoły w pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ujsoly.com.pl.

W powyższym okresie można składać uwagi do projektu. Zgodnie z art. 8g w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagę składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz uwagi do projektu udostępniono na powyższej stronie BIP Urzędu Gminy oraz w jego siedzibie. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Ujsoły na adres Urzędu Gminy Ujsoły lub na adres: ugujsoly@ujsoly.com.pl

 

Spotkanie otwarte z dyskusją publiczną poprzedzone prezentacją projektu odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Rady Gminy w budynku dawnej restauracji „Myśliwska” (ul. Beskidzka 2) w Ujsołach. W tym samym dniu o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie plenerowe na obszarze przy Amfiteatrze w Ujsołach.

 

 Wójt Gminy Ujsoły

 Tadeusz Piętka

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
prognoza mpzp amfiteatr.pdf 2024-03-18 09:02:00 8.9 MB
projekt mpzp amfiteatr.pdf 2024-03-18 09:02:00 1.5 MB
Wzór_formularza_uwaga_wniosek.pdf 2024-03-18 09:02:00 129 kB
Wzór_formularza_uwaga_wniosek.docx 2024-03-18 09:02:00 58 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-03-18 Karol Waligóra 2024-03-18 09:02:18
(Regina Kotela)
2024-03-18 09:02:18
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły